Bekatherm EPS 120

EPS ploče od ekspandiranog polistirena

Bekatherm EPS 120

PRIMENA

Bekatherm EPS 120 je termolizolacijska ploča izrađena od ekspandiranog polistirena bez dodavanja bilo kakvih primjesa u postupku proizvodnje  sukladno sa SRPS EN 13163. Nalazi primjenu u graditeljstvu za potrebe termoizolacije u područjima gdje su srednje opterećene horizontalne površine (pješačko opterećenje), sukladno mehaničkim karakteristikama proizvod, , kao i za termoizolaciju betonskih elemenata kosih krovova i ravnih krovova gdje se očekuje veće opterećenje ljudskom navalom. Ovisno o mehaničkim, sigurnosnim i toplinskim zahtjeva može se koristiti kao termolizolacijski sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutarnjih zidova, plafona i krovova.

 

UGRADNJA

Ovisno o namjeni korištenja i mjestu u konstrukciji, termolizolacijske ploče se ugrađuju ljepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom ljepljenja potrebno je koristiti ljepila iz skupine namijenjene za tu namjenukao što su BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ili BK-StirolFix Special, ovisno o karakteristikama podloge i uvjetima eksploatacije objekta. Ako se pričvršćivanje radi mehanički, nužna je uporaba pričvrsnih sredstava (posebni vijci, tipli…) proizvedenih za tu namjenu.  Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje sukladno opće priznatim pravilima tehnike.