Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozás

KÖZLEMÉNY AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOKRÓL

Ez a közlemény a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja üzemeltető által végzett személyes adatok fedlogozására vonatkozik. A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja csak azoknak az adathordozóknak a személyes adatait dolgozza fel, akikkel üzleti tevékenysége céljából kapcsolatba lép, vagy közvetlenül e személyektől gyűjtött adatokkal, vagy munkáltatóik, vállalkozóik üzleti partnereik útján, vagy adott esetben amennyiben alkalmazható, harmadik személyektől. A személyes adatokat mindig a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja kezeli, a megőrzési idő korlátozásával összhangban, a vállalat konkrét céljainak teljesítéséhez szükséges minimális időtartamon keresztül, melyen belül az a fontos, hogy azokat az embereket amelyekhez kapcsolódnak az adatok, azonosítani lehessen. A személyes adatok a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja általi feldolgozásra vonatkozó szabályok  magukbafoglalják, de nem korlázották a következő személyes adatok hordozói fő kategóriáit és a személyes adatok tipusait

1. Alkalmazottak és munkaviszonyon kívül alkalmazott személyek, volt alkalmazottak és nyugdíjasok A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja a munkavállalók és a munkaviszonyon kívüli alkalmazott személyek személyes adatait, valamint a volt munkavállalók és a nyugdíjasok és azok családtagjaik személyes adatait, dolgozza fel, elsősorban az ilyen tipusú adatok kezelésre vonatkozó hatályos előírások foganatosítása és betartása érdekében, beleértve de nem korlátozva a munkaviszonyok és a munkaviszonyokra vonatkozó nyilvántartásokra, a nyugdíj, rokkantsági, egészségügyi társadalombiztosítási, az adó és számviteli előírások, munka és munkavédelmi előírások, valamint a gyógyszerészeti adatkezelést szabályozó előírások és egyéb ágazati előírások. A munkavállalók és más alkalmazottak adatait is szintén szükséges feldolgozni abban a mértékben amennyire az szükséges ahhoz, hogy meg legyen kötve és kivitelezve a megfelelő szerződés ezekkel a személyekkel.Az e kategóriába tartozó személyek adatait szintén beleegyezésük alapján dolgozzák fel, minden olyan esetben amikor a vonatkozó szabályozások azt előlátják, vagyis jogos érdek alapján, ha ilyen jogos érdek fennáll.

2. A személyek akik munkavállalásra jelentkeznek azaz foglalkoztatáson kívüli tevékenységre A foglalkoztatásra, azaz a foglalkoztatáson kívüli tevékenységre vagy szakmai gyakorlatra jelentkezők adatait, csak abban a mértékben dolgozzák fel, amely a jelentkezők felvétele és kiválasztása eljárása hatékony módon legyen lefolytatva, a  „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja érdekeinek és a jelölt szabadságai, jogai és érdekei figyelembevételével. Azoknak a pályázóknak, akik nem léptek át a kiválasztási folyamatot és akiknek az adatait erre a célra gyűjtötték, megilletik a vonatkozó jogszabályok által biztosítot összes jogok.

3. Azok a személyek akik olyan ingatlanokat vásárolnak melyek eladója (vevője) a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja Az ingatlanokat vásárló (eladó) személyek adatait csak annyiban dolgozzák fel, amennyi mértékben szükséges az adásvételi eljárás és az adásvételi szerződések törvényes módon legyenek lefolytatva, és hogy azok a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja érdekei és a kandidátus szabadséga, jogai és érdekei betartásával valósuljanak meg.

4. A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja üzleti  körébe belépő személyek A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja jogos érdeke, hogy a “Banja Komerc Bekament” KFT Banja üzleti körébe és üzlethelyiségeibe belépő összes személy személyes adatait feldolgozza, tartózkodási helyüktől függetlenül, és nyilvántartásokat vezessen ezekről a látogatásokról az összes vonatkozó szábályzatokkal összhangban, ideértve de nem kizárólagosan a személyes biztonságot és videomegfigyelést szabályozó előírásokat.

5. Szakmai közönség A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja a szakmai nyilvánosságot alkotó személyek személyes adatainak feldolgozásához biztosítsa azok hozzájárulását, a belső nyilvántartásokban, amelyeket az ezekkel a személyekkel való együttműködés és kommunikáció céljából tartanak.Ezeknek a személyeknek a hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a személyes adataik feldolgozására szükség van az e személyek által kötött szerződések teljesítéséhez, valamint a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja bizonyos jogi kötelezettségek teljesítéséhez, valamit amennyibe a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja az ebbe a kategóriába tartozó személyes adatokat bizonyos helyzetekben legitim érdek alapján kezeli.

6 Termékpanaszokat bejelentő személyek A termékpanaszokat bejelentő személyek személyes adatait kizárólag az érvényes alkalmazandó előírásokkal összhangban dolgozzák fel, amelyeket magukba foglalják a megfelelő partnerekkel kötött szerződések teljesítése is.

7. Üzleti munkatársak és üzleti partnerek által bérelt magánszemélyek – jogi személyek Az üzleti tevékenység megszervezése érdekében, a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja összegyűjti mind az önállóan cselekvő természetes személyek, mind az üzleti partnerek (jogi személyek) és potenciális üzleti partnerek által alkalmazott természetes személyek, vagy az egyéb más alapon angazsált személyek személyes adatait.  A tárgyi feldolgozást a szerződések megkötése, és azok teljesítése céljából végzik, valamint a “Banja Komerc Bekament” KFT Banja összes törvényes köteleséégei teljesítése céljából, melyek ezekből a szerződésekből erednek. Amennyiben a szerződő fél nem természetes személy, hanem jogi személy, aki őt alkalmazta, a  „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja jogos érdekében állnak a személyes adatok a feldolgozásához, a konkrét szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben. Amenniyben bizonyos személyes adatok nem szükségesek egy adott természetes személlyel a szerződés megkötéséhez és annak végrehajtásához, melyek az érintettre vonatkoznak, akkor ezeket a személyes adatokat akkor lehet feldolgozni, ha a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja-nak legitim érdeke fűződik a konkrét feldolgozáshoz, mert ellentétesen a szerződés teljesítése nehéz lenne, és a kérdéses feldolgozás viszont nem veszélyezteti az érintettek jogait vagy érdekeit. Az üzleti partnerek és az üzleti partnerek által angazsált személyek személyes adatai akkor is feldolgozhatók, ha ezek a személyek érvényes hozzájárulást adtak a szerződés teljesítéséhez nem kapcsolódó célra, a megfelelő előírásokkal megfelelően.

8. A természetes személyek melyekkel megszokott és megfelelő partnersági kapcsolatokat ápolnak A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja olyan természetes személyek adatait dolgozza fel, akikkel megszokott és megfelelő üzleti és partnersági kapcsolatok vannak fenn, mind magánszemélyekkel, mind olyan személyekkel akik más jogi személyek, intézmények által angazsáltak vagy egyéb más jogi személyeket, intézményeket vagy hatóságokat képviselnek, de csak a szükséges mértékben, és abban a mértékben amely alkalmas erre a célra (meghívók küldése ünnepekre és rendezvényekre, megfelelő és szokásos ajándékok küldése, promóciós anygok küldése) az adatkezelés minden elvének, a vonatkozó szabályoknak és belső szabályoknak megfelelően.

9. A természetes személyek akik adományok és szponzorok kedvezményezettjei,  akik részvesznek a felmésérekben és a nyereményjátékokban A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja természetes személyek adatait dolgozza fel akik adományok és szponzorálást használnak fel, valamint a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja által szervezett nyereményjátékokban, felmérésekben vagy kérdőívekben szerepelnek, vagy jogos érdeke alapján, vagy ezek a személyek hozzájárulása alapján, attól függően, hogy a személyek mely kategóriája vesz részt a konkért felmérésben, milyen felmérésről van szó, milyen tipusú személyi adatot dolgoznak fel és hasonló.

10. Egyének fényképezése a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja által szervezett eseményeken A „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja által szervezett eseményeken természetes személyeket – az esemény résztvevőit fényképezheti, ahogyan az alkalmazottak kategóriájába tartozókat, úgy a harmadik személyeket is, akiket meghívnak ezekre az eseményekre. Úgy lesz tekintve, hogy a személyes adatok ilyen módon történő kezelése a vállalatok jogos érdekén alapul, hogy jelentést tegyenek az alkalmazottaiknak, más munkába alkalmazott személyek részére, üzleti partnereiknek és a nagyközönségnek is, mindaddig még ez a feldolgozás összhangban van a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja kialakult és közös üzleti tevékenységével, amelynek során az adatokra hivatkozó személyek, az alkalmazandó jogszabályok által biztosított összes joggal rendelkeznek. Azok a személyek jogai akinek az adatait feldolgozzák Azok a természetes személyek, akiknek adatait a személyes adatok védelmáre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelik, a következő jogokat gyakorolhatják a „Banja Komerc Bekament“ KFT Banja-nál

  • A tájékoztatáshoz való jog
  • Hozzáférési/másolási jog
  • Kijavítási jog
  • A feldolgozás korlátozásának joga
  • Kifogás joga
  • Törléshez való jog / „a felejtés joga”
  • Fellebbezési jog
  •  

A fenti jogok gyakorlása érdekében egy természete személy bármikor kapcsolatba léphet velünk. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása hozzájáruláson alapul, azaz a természetes személynek joga van bármikor kifogást tenni vagy visszavonni beleegyezését bármikor, amely a jövőben érvényes lesz. A hozzájárulás alapján történő feldolgozás jogszerűsége a hozzájárulás visszavonásáig változatlan marad.A megadott beleegyezés természetesen bármikor visszavonható a következő címen, és a jövőben is érvényes lesz:

„Banja Komerc Bekament“ KFT Banja

Kralja Petra Prvog 132 Banja Arandjelovac szn 34304 Banja

tel: +381 34 6777 500 Faks: +381 34 6777 505

E-mail: info@bekament.com

Ezenkívül, az a természetes személy, akinek az adatait feldolgozzák, jogában áll kifogást emelni az adatvédelmi felügyeleti hatóság irányában a személyes adatainak kezelése kapcsán. Az illetékes hatóság elárhetőségei ПОВЕРЕНИК oldalon található.

Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a személyes adatok feldolgozásáról szóló értesítéssel kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot az info@bekament.com címen.

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..