КАРИЕРA

Ние веруваме во силата. Таа не инспирира и охрабрува. Таа прави да сакаме повеќе.

Семејството Bekament е составено од повеќе од 420 вработени кои со својата посветена работа ги унапредуваат стандардите на струката, и овозможуваат постојан пораст на работењето на компанијата.

Работиме на себе, учиме, истражуваме, иновираме, развиваме, напредуваме.

Доколку сакате да му се придружите на нашиот тим вработени и да работите за компанијата која со постојаните иновации, посветеност на работата и долгорочното планирање се стреми да стане лидер во регионот на Југоисточна Европа, Ве молиме да ни ја испратите Вашата работна биографија на е-пошта karijera@bekament.com

*За успешна пријава неопходно е Вашата работна биографија да ја именувате (наслов/субјект) согласно упатството: CV-име и презиме, име на позицијата за која конкурирате.