ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ

КАТАЛОЗИ

Зад секој градежен проект стои стручен тим луѓе кој гарантира почитување на договорените рокови, што го прави Bekament сигурна поддршка во важниот потфат, како што е купување на стан или канцелариски простор.

Висококвалитетните и модерни станови кои моментално се нудат можат да се видат во каталозите.

 

КОНТАКT

Марија Митровић
T +381 63 499 993
marija.mitrovic@bekament.com