BK-DECO ACRYL

BK-DECO ACRYL

Podloga za dekorativne materijale

BK-DECO ACRYL

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Opis i područje primene

Akrilna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju i poboljšavanje prijanjanja unutrašnjih dekorativnih boja BK-Nova Era, BK-Sunset, BK-Nova Era Exclusive, BK-Sunset. Zbog svojih finih čestica pravi blago reljfnu površinu na koju se spomenuti materijali lako nanose. Ne koristi se kao podloga za BK-Stucco.

Priprema i nanošenje

Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez ostataka masti i ulja. Odgovarajuće podloge na koje se BK-Deco Acryl nanosi su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. BK-Deco Acryl podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 10% vode. Podloga se nanosi četkom u jednom sloju (nanositi unakrsnim pokretima ruke čime se stvara dodatna struktura).

Vreme sušenja podloge pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) pre nanošenja boje ili maltera iznosi min. 6 h.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da budeou opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja.

Rok upotrebe

Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

Oko 130-150 ml/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti površine.

Pakovanje

1 l.