BK-GletEx Premium

BK-GletEx Premium

Debeloslojna masa za izravnavanje unutrašnjih zidova.

BK-GletEx Premium

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Glet masa na krečnoj osnovi, za izravnavanje unutrašnjih zidova. BK-Gletex Premium je zbog mogućnosti debljeg nanosa izrazito pogodan za izravnavanje grubih zidova obrađenih sa cementno-krečnim, krečnim i gipsano-krečnim malterima, kao i za izravnavanje zidova od betona i gips-karton ploča.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Premium mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 40% vode do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 6 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

Oko 1-1.5 kg/m², zavisno od debljine nanosa.

Rok trajanja i skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje

25 kg.