BK-Iskra

BK-Iskra

Dekorativna boja sa kristalnim efektom za unutrašnje zidove

BK-Iskra

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Specijalna akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Brilijanta finalna struktura potiče od sjajnih kristala koji daju pun efekat boje. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premazane površine su otporne na vlažno brisanje.

Boja

Bela + nijanse po ton karti BK-Iskra.

Priprema i nanošenje

Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl (vreme sušenja min. 6 h). U cilju izražajnijeg efekta boje, BK-Deco Acryl podlogu tonirati u nijansi završnog sloja. Priprema boje vrši se dodavanjem jednog pakovanja BK-Kristali-a u 1 l boje. Masu lagano promešati i nerazređenu boju nanositi farbarskom četkom u dva sloja. Nanošenje prvog sloja boje se vrši bez prekida na kontinualnim površinama sa jednog na drugi kraj zida pri čemu je potrebno praviti blagu dijagonalu kako bi se izbegli vidljivi sastavi materijala i zasušivanje materijala. Drugi sloj se nanosi nakon sušenja prvog (oko 6 h) istim postupkom počev od suprotne strane zidne površine. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

Oko 150-200 ml/m², zavisno od postupka nanosa.

Rok trajanja i skladištenje

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje

1l.