BK-Kul

BK-Kul

 Mozaični fasadni malter

BK-Kul

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za trajnu zaštitu fasadnih površina. Poseduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnosti i postojanost na atmosferske uticaje.

Granulacija (veličina zrna)

1.5 mm.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno pre nanošenja premazati BK-Acryl podlogom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. BK-Kul pre nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti sa malom količinom vode (do 1 %). Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u debljini od 2-2,5 mm. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Nije namenjen za ugradnju na fasadnim površinama u okviru termoizolacionih sistema. Primenu ograničiti na detalje (cokle, stubove i ostale manje nepovezane površine). Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

Potrošnja

Oko 5 kg/m².

Rok trajanja i skladištenje

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje

25 kg.