BK-Natura

BK-Natura

Dekorativna pastozna masa sa izgledom prirodnih materijala za unutrašnje zidove

BK-Natura

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Pastozna masa namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Finalna struktura se dobija različitim tehnikama nanosa i upotrebom različitih alata (imitacija drveta, krokodilske kože, mermera i sl.). Suvi premaz se dekoriše transparentnom bojom BK-Velatura. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Boja

Bela + nijanse po ton karti BK-Natura.

Priprema i nanošenje

Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Natura je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati i nanositi trapezastom plastičnom špahtlom u jednom sloju. Nakon nanosa svež materijal se obrađuje zaobljenom plastičnom špahtlom, ‘češljem’ za dekorativne materijale, valjkovima sa teksturom i sličnim alatima u zavisnosti od željene strukture. Nakon sušenja od 24 h, po želji se dodatni efekat postiže nanošenjem BK-Velatura boje pomoću farbarske četke. Dok je boja u vlažnom stanju skinuti višak BK-Velatura-e pomoću sunđera ili plastične špahtle. Optimalna radna temperatura: od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

oko 300-500 ml/m², zavisno od tehnike nanosa.

Rok trajanja i skladištenje

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

Pakovanje

5 l