BK-Pol Protect

BK-Pol Protect

Disperzija za unutrašnje zidove otporna na pojavu buđi.

BK-Pol Protect

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

BK-Pol Protect je disperziona boja na bazi polimerne emulzije sa efikasnom zaštitom protiv buđi i plesni, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost. Preporučuje se za zaštitu zidova u prostorijama u kojima je visoka relativna vlažnost vazduha i gde zbog kondenzacije dolazi do razvoja mikroorganizama. Prebojene površine su otporne na suvo brisanje, čišćenje vlažnom krpom nije moguće.
Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži organske rastvarače.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine zaglađene masama za izravnavanje, kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim bojama. Podlogu je potrebno pre bojenja premazati BK-Podlogom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja boje iznosi min. 12 h.
U slučaju prebojavanja površina zaraženih zidnim plesnima, potrebno je izvršiti dezinfekciju BK-Sanicid-om ili BK-SaniCid Ekspres-om. U slučaju bojenja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.
Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje sa oko 15-20 % vode. Boja se nanosi kratkodlakim valjkom ili četkom, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna 50-60% r.v.v.) zahteva 4-6 h. Naknadne korekcije boje u toku ugradnje (dodatno razređenje, dodavanje pigmenta i sl.) nisu dozvoljene.
Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.

Temperatura primene

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.

Rok trajanja i skladištenje

18 meseci. Skladištiti na temperaturama od +5 ºC do +25 ºC, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

10-130 ml/m².

Pakovanje

3; 5; 10 l.