INTERIOR Standard

Sveobuhvatno sistemsko rešenje za unutrašnje zidove INTERIOR STANDARD podrazumeva proizvode za sve faze u obradi unutrašnjih zidova, počev od pripreme zida za malterisanje, upotrebu cementno-krečnog maltera, korišćenje visokokvalitetnih masa za izravnavnje (glet masa) do nanošenja unutrašnjih boja koje ne sadrže organske rastvarače pa se time ubrajaju u ekološke proizvode.

  • Dobra paropropusnost
  • Odlična obradivost maltera za malterisanje i masa za izravnavanje
  • Ekološke boje za unutrašnje zidove, ne sadrže organske rastvarače
  • Širok izbor nijansi unutrašnjih boja