SHITJA E BANESAVE

Pas çdo projekti ndërtimor gjendet një ekip profesionist i njerëzve të cilët garantojnë kualitetin e ndërtimit dhe respektimin e afateve të kontraktuara, gjë e cila e bën Bekamentin mbështetës besnik në përpjekjen e rëndësishme siç është blerja e banesës ose të hapësirës afariste.

Banesat me kualitet të lartë dhe moderne të cilat për momentin janë në ofertë, mund të shihen nëpër katalogje.

 

KONTAKTI

Jelena Çelar
T +381 63 499 993
jelena.celar@bekament.com