Bekatherm EPS 30

EPS ploče od ekspandiranog polistirena

Bekatherm EPS 30

PRIMENA

Bekatherm EPS 30 je termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Nalazi primenu u građevinarstvu za potrebe termoizolacije u područjima gde su niski termoizolacioni zahtevi kao i zahtevi za mehaničkim osobinama. Najbolja primena je kao ispuna u pregradnim zidovima gde postoji delimičan zahtev za zvučnom izolacijom. Koristi se u skladu sa deklarisanim termičkim i mehaničkim osobinama

UGRADNJA

U zavisnosti od namene korišćenja i mesta u konstrukciji, termoizolacione ploče se ugrađuju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom lepljenja potrebno je koristiti lepkove iz grupe namenjene za lepljenje EPS ploča kao što su BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ili BK-StirolFix Special, u zavisnosti od karakteristika podloge i uslova eksploatacije objekta. Ukoliko se pričvršćivanje vrši mehanički, neophodna je upotreba pričvrsnih sredstava (posebni vijci,tiplovi…) proizvedenih za tu namenu. Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.