BK-Aqua Emajl

Pokrivni premaz za drvo i metal

BK-Aqua Emajl

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

BK-AquaEmajl je univerzalni pokrivni premaz za drvo i metal na vodenoj osnovi. Pogodan je za dekoraciju i zaštitu drveta u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini kao i za premazivanje manje opterećenih metalnih površina u enterijeru. Pogodan je za dekorativnu zaštitu prozora, vrata, žaluzina, baštenske stolarije, ograda i sl. Kvalitetna smola u sinergiji sa UV-stabilnim pigmentima, daje optimalnu zaštitu drveta od dejstva UV zraka, vlage i ostalih spoljašnjih uticaja. Proizvod nema neprijatan miris.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Površina za nanos mora da bude suva, čišta i izbrušena, a pukotine i šupljine u drvetu ispunjene kitom. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu, po potrebi razrediti vodom do 5% za nanos četkom ili valjkom a do 10 % ako se nanosi špricanjem. Drvene elemente izložene spoljnim uticajima, pre prvog bojenja preporučljivo je zaštiti od dejstva plesni, buđi i parazita nanošenjem sredstva BK-Protecta. Pre nanošenja finalnog premaza potrebno je naneti prajmer BK-AquaPrime a zatim BK-AquaEmajl u dva sloja. Vreme sušenja između slojeva iznosi 4-6 h pri normalnim uslovima (23°C i 50-60 % r. v. v.). Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

NAPOMENA

Sa povećanjem razblaženja smanjuje se pokrivnost premaza. Različite šarže proizvoda prethodno sjediniti.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r. v. v. >80 %.

POTROŠNJA

60-80 ml/m² za jednoslojni nanos.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

650 ml