BK-Aqua Primer

Osnovni premaz za drvo

BK-Aqua Primer

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

BK-AquaPrimer je ekološka pokrivna osnovna boja za drvo. Odlično blokira prodiranje tanina i drugih vodorastvornih supstanci iz drveta u površinske slojeve premaza, posebno prisutnih u hrastu, bukvi, kestenu i sl. Proizvod je namenjen za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih drvenih elemenata: prozora, vrata, žaluzina, baštenske stolarije, brvnara, ograda i sl.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Drvena površina za nanos mora da bude suva, čišta i izbrušena, a neravnine popunjene kitom. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu, po potrebi razrediti vodom do 5 % (0,03 l vode) za nanos četkom ili valjkom i do 10 % (0,06 l vode) ako se nanosi špricanjem. Drvene elemenate izložene spoljnim uticajima, pre prvog bojenja preporučljivo je zaštititi od dejstva plesni, buđi i parazita nanošenjem sredstva BK-Protecta. Stare, očuvane premaze, prethodno obrusiti samo brusnim papirom. Premaze u lošem stanju potrebno je potpuno ukloniti. BK-AquaPrimer se nanosi u 1-2 sloja (2 sloja nanositi na meko, čvornovato drvo i tvrde vrste drveta sa većim sadržajem tanina). Vreme sušenja između slojeva iznosi 4 h pri normalnim uslovima (23 °C i 50-60 % r.v.v.). Posebno treba obratiti pažnju na čvorove, tako da boja dobro prodre u eventualne pukotine. Pre nanošenja drugog sloja, potrebno je blago prebrusiti potpuno osušenu površinu drveta. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

NAPOMENA

Sa povećanjem razblaženja smanjuje se pokrivnost premaza i sposobnost sprečavanja prodiranja tanina i drugih vodorastvornih supstanci.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C  do +30°C . Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. >80 %.

POTROŠNJA

60-80 ml/m² za jednoslojni nanos zavisno od vrste drveta.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C  do +25°C , zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

650 ml