BK-Beton Ready

Gotova suva betonska mešavina

BK-Beton Ready

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

BK-Beton Ready je gotova suva betonska mešavina namenjena za betoniranje elemenata koji nisu izloženi velikim opterećenjima i naprezanjima kao što su trotoari, staze za postavljanje ploča za popločavanje, montaža ukrasnih betonskih stubova, blokova i sl. Može se koristiti za izradu slojeva za pad u kupatilu, na balkonu i terasi, za sanaciju nenosivih betonskih površina, montažu ivičnjaka, stubova za ograde, montažu galanterije na dečjim igralištima (klackalice, ljuljaške i dr.).

PRIPREMA I NANOŠENJE

U zavisnosti od namene betona (staza, stub, pod itd.), potrebno je proveriti fizičko-mehaničke karakteristike podloge, čvrstoću, nagib, nosivost, prisustvo različitih pukotina i sl. Priprema podloge vrši se prema ustaljenim normama i principima u praksi. BK-Beton Ready se umešava u ručnoj, protočnoj ili mešalici sa slobodnim padom. Količina dodate vode zavisi od željene konzistencije betona, što može biti uslovljeno njegovom namenom (npr. betoniranje sloja sa nagibom zahteva “polusuvi” beton). Potrebna količina vode je u opsegu 3 – 4 l / 25 kg (na 1 džak). Sveži beton neophodno je ugraditi u što kraćem vremenskom intervalu. Prilikom transporta od mešalice do mesta ugradnje betona mora se voditi računa da ne dođe do segregacije, nepoželjne su jake i duge vibracije, kao i slobodan pad sa visine veće od 1m.

Nega nakon ugradnje: Tri dana nakon ugradnje, beton se mora kvasiti, kako bi se sprečilo njegovo prebrzo sušenje i ne sme se izlagati opterećenju.

TEMPERATURA PRIMENE

Temperatura vazduha, podloge i materijala u toku procesa ugradnje, obrade i vezivanja ne sme biti niža od +5°C ni viša od 30°C. Ukoliko postoji mogućnost smrzavanja (mržnjenja), ne ugrađivati BK-Beton Ready.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u suvom prostoru, na drvenim paletama sa zaštitnom folijom.

POTROŠNJA

20 kg/m2/cm

PAKOVANJE

25 kg