BK-CONCRETE STYLE

Dekorativni mineralni malter sa efektom betona za unutrašnje zidove.

BK-CONCRETE STYLE

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

BK-Concrete Style je mineralni tankoslojni dekorativni malter namenjen za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina I daje vizuelni efekat svežeg betona. Karakteriše ga dobra prionljivost za podlogu, izuzetna obradivost i visoka čvrstoća.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Površina na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Pre nanošenja dekorativnog maltera podlogu premazati BK-Grund Universal-om. U slučaju jako upojnih podloga preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om, dok je u slučaju slabih i trošnih podloga površinu potrebno premazati BK-Penetrat-om pre nanošenja maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Pripema materijala se vrši dodavanjem 20kg praha u 6-6,6l vode, uz konstantno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, pa ponovo promešati da se dobije smesa primerene gustine. Malter nanositi u dva sloja, nerđajućom gletaricom. Prvi sloj naneti ujednačeno, kako bi se dobila što ravnija površina. Drugi sloj naneti na osušen prvi sloj. Ukupna debljina slojeva treba da bude oko 1,5-2,0 mm.

Kreiranje željene teksture vrši se odmah nakon nanošenja drugog sloja maltera, pomoću čelične gleterice sa zaobljenim ivicama ili pomoću češlja za BK-Travertino. Završnoj obradi pristupa se 15-20 min. nakon nanošenja drugog sloja, tj. čim materijal počne da se suši. Naknadno bojenje BK- Concrete Style maltera vrši se transparentnim premazom BK-Velatura. Pre bojenja BK-Velaturom, površinu maltera je neophodno premazati BK-Penetratom razređenim vodom u odnosu 1:3, ili BK-Ultra Prime-om, kako bi se smanjila upojnost i izbegla mogućnost stvaranja fleka, tj. kako bi se omogućilo ravnomernije nanošenje BK-Velatura premaza. Ukoliko se ne želi menjati boja maltera, BK- Concrete Style se može zaštititi premazom BK-Aquaphobe. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Nakon 6 h sušenja pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, 50-60 % r.v.v.) malter je suv na dodir, a nakon isteka 24 h može se pristupiti njegovom bojenju

POTROŠNJA

Oko 2.0-2.5 kg/m2 u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i  provetrenoj prostoriji. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

20 kg.