BK-Dur XPS

Ploče od ekstrudiranog polistirena

BK-Dur XPS

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je m2 ovog proizvoda

PRIMENA

BK-Dur, vafl je termoizolaciona ploča izrađena od ekstrudirane polistirenske pene, rebraste površinske strukture, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritisna opterećenja. Namenjen je za izolaciju novogradnje I renoviranje postojećih građevina.
Tvrdo presovane ploče od polistirenske pene sa strukturom zatvorenih ćelija, omogućavaju zgradi da “diše”. Ovo se postiže posebnom mešavinom I sastavom ćelija u kombinaciji sa obrađenom površinom.
Primenjuje se za izolaciju temelja, izolaciju podova sa velikim pritisnim opterećenjem, perimetarnu izolaciju, izolaciju ravnih krovova.

UGRADNJA

Proizvod bi trebalo primenjivati do preporučene temperture. Pri izlaganju višoj temperaturi od preporučene, što iznosi najviše 750C, ploče mogu omekšati, trajno se deformisati, promeniti dimenzije, otopiti ili postati krte I izgubiti mehanička svojstva.
Proizvod se sme lepiti samo lepkovima na bazi cementa, bitumena ili plastičnih materijala. Lepak ne sme da sadrži hemijski rastvorna sredstva, koja mogu reagovati sa pločama na način da ih omekšaju, uzrokuju skupljanje, pa čak I otapanje, što za posledicu može imati gubitak osnovnih svojstava.
Proizvod se ugrađuje u skladu sa opštim pravilima za izvođenje termoizolaterskih radova u građevinarstvu.

Download: