BK-FAS SILICON

Silikonska disperzija za spoljašnje zidove

BK-FAS SILICON

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

Silikonska disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikonskih smola, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, dobru paropropusnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Ultra Prime podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 10% vode (0,3 l vode za pakovanje 3 l, 0,5 l vode za pakovanje 5 l, 1,5 l vode za pakovanje 15 l), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Silicon se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C i relativna vlažnost vazduha=50-60 % ) zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

POTROŠNJA

Oko 150-250 ml/m² za dvoslojni premaz u zavisnosti od upojnosti i hrapavosti podloge.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

3 l; 5 l; 15 l