BK-FIL

Masa za ispunu spojeva između gips-kartonskih ploča

BK-FIL

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gips-kartonskih ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (šrafovi, razna oštećenja itd.).

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se gipsna masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Priprema mase se vrši mešanjem praha sa oko 55% vode (2,75 l vode za 5 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča. Širina nanetog sloja treba da iznosi 20-25 cm a potom se u tako nanet sloj postavlja armirajuća bandaž traka i vrši blago utiskivanje gletericom. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj BK-Fil-a u širini od 25-30 cm, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. Nakon sušenja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5 ºC do +30 ºC.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJA

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA

Oko 0,35-0,45 kg/m².

PAKOVANJE

5 kg