BK-GletEx Nivelex

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

BK-GletEx Nivelex

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Gotov glet za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova. Pogodan za pripreme površina za bojenje disperzionim bojama kao što su BK-Pol, BK-Pol Protect ili BK-Gold, kao i u slučaju bojenja u dubokim tonovima. Može se koristiti i kao završna ruka pri gletovanju sa glet masama na mineralnoj osnovi.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva i kod jako upijajućih podloga impregnirana BK-Ultra Prime-om ili BK-Nivelatorom. Masa se nanosi čeličnom gletericom, obično u dva sloja u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon mašinskog nanošenja vrši se ručno zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi pogodnim brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 1.5-2 kg/m².

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

25 kg