BK-GletEx S Acryl

Masa za izravnavanje spoljašnjih zidova na akrilnoj osnovi

BK-GletEx S Acryl

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Gotov glet sa mikrovlaknima za mašinsko i ručno tankoslojno izravnjavanje spoljašnjih zidova.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se nanosi BK-GletEx S Acryl mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. BK-GletEx S Acryl je masa pripremljena za nanošenje. Pre upotrebe masu je poželjno promešati i po potrebi dodati max 1-2% vode za podešavanje radne konzistencije, što je najčešće slučaj pri mašinskom nanošenju. Masa se obično nanosi u dva sloja, čeličnom gletericom, u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon mašinskog nanošenja vrši se ručno zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi brusnim papirom, finoće 80-180 zavisno od tehnike i namene. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

POTROŠNJA

Oko 1,5-2 kg/m².

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temparaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

8 kg; 25 kg