BK-GletEx

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidova

BK-GletEx

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Praškasta glet masa na krečnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 4 mm.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se nanosi BK-GletEx mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje,prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 36% vode (oko 1.8 l vode za 5 kg praha, oko 9 l vode za 25 kg praha) do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 4 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 1-1.5 kg/m², zavisno od debljine nanosa.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

PAKOVANJE

5 kg; 25 kg