BK-MAL 320

Gipsno-krečni malter za unutrašnje zidove

BK-MAL 320

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Gipsno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod nije primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih podloga (siporeks blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje maltera. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 30% vode (oko 9l vode za 30kg praha). Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max. 40 mm). Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 11-12 kg/m²/cm debljine.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

30 kg