BK-MICROFAS ACRYL

Akrilna disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove

BK-MICROFAS ACRYL

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Akrilna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-MicroGrund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10 % vode (0,25-0,5 l za pakovanje 5 kg, 0,4-0,8 l za pakovanje 8 kg, 1,25-2,5 l za pakovanje 25 kg), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Acryl se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60%) zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa “punim valjkom” kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

ROK TRAJANJA

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

POTROŠNJA

Oko 0.4-0.45 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

PAKOVANJE

5 kg; 8 kg; 25 kg

NAPOMENA

Pre rada sa BK-MicroFas Acryl bojom potrebno je dobro oceniti o kakvoj zidnoj površini se radi. Ako je u pitanju suva površina, onda se prvo nanosi BK-Grund Universal u dva premaza pa onda BK-MicroFas Acryl. Ukoliko zidna površina ima pukotine, potrebno je prvo premazati sa BK-MicroGrund Universal podlogom, pa tek potom naneti BK-MicroFas Acryl.