BK-MICROFAS SILICAT

Silikatna disperzija sa mikro vlaknima za spoljašnje zidove

BK-MICROFAS SILICAT

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Silikatna disperzija sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Zbog svoje visoke paropropusnosti jako je pogodna za renoviranje starih fasada i spomenika kulture. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikatnih veziva i aditiva, poseduje odličnu pokrivnu moć, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) , i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 5-10% vode (0,25-0,5 l za pakovanje 5 kg, 0,4-0,8 l za pakovanje 8 kg, 1,25-2,5 l za pakovanje 25 kg) uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Silicat se obično nanosi dugodlakim valjkom, u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h.Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa “punim valjkom” kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Visoka vlaga i niske temperature (npr. kasna jesen) mogu produžiti vreme vezivanja i uticati na ujednačenost nijanse. Prilikom nanošenja neophodna je upotreba zaštitnih zavesa. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

ROK TRAJANJA

Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temparaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

POTROŠNJA

Oko 0,4-0,45 kg/m2 zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

PAKOVANJE

5 kg; 8 kg; 25 kg

NAPOMENA

Prilikom nanošenja BK-Fas Silicat-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.