BK-NATURA

Dekorativna pastozna masa sa izgledom prirodnih materijala za unutrašnje zidove

BK-NATURA

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

Premaz namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Finalna struktura se dobija različitim tehnikama nanosa i upotrebom različitih alata (imitacija drveta, krokodilske kože, mermera i sl.). Suvi premaz se dekoriše polutransparentnom bojom BK-Velatura. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universalom. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

BOJA

Bela + nijanse po ton karti BK-Natura.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre nanošenja dekorativnog premaza gletovane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Natura je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati i nanositi trapezastom plastičnom špahtlom u jednom sloju. Nakon nanosa svež materijal se obrađuje zaobljenom plastičnom špahtlom, ‘češljem’ za dekorativne materijale i sličnim alatima. Posle 24h sušenja, pristupa se nanošenju BK-Velatura.

OPTIMALNA RADNA TEMPERATURA

Od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 300-500 ml/m², zavisno od tehnike nanosa.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

5 l