BK-NIVELATOR

Podloga za visokoupojne površine

BK-NIVELATOR

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Dubinski premaz namenjen za ujednačavanje i neutralizaciju neravnomerno upijajućih površina kao što su gasbeton, cigla, porozni kamen itd. Koristi se kao podloga kod visokoupojnih površina pre malterisanja krečno-cementnim i gipsno-krečnim malterima, u cilju sprečavanja neravnomernog sušenja i pucanja maltera, kao i pre zaglađivanja sa glet masama. Osušeni premaz je bezbojan i nema negativnog uticaja na paropropusnost sistema.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čvrsta, suva i otprašena. BK-Nivelator se priprema razblaživanjem sa vodom u odnosu od 1:6 do 1:10 u zavisnosti od upojnosti podloge. Premaz se nanosi valjkom, četkom ili prskalicom. U slučaju visoko apsorptivnih površina može se izvršiti dvostruko nanošenje po principu mokro na mokro.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

POTROŠNJA

30-60 g/m2 u zavisnosti od upojnosti podloge.

PAKOVANJE

10 kg; 20 kg