BK-PARKETFIX PU

Dvokomponentni poliuretanski lepak za parket

BK-PARKETFIX PU

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Visokokvalitetan, dvokomponentni, poliuretanski lepak visoke početne i krajnje čvrstoće bez vode i rastvarača, za unutrašnju primenu. Pogodan je za lepljenje svih vrsta parketa, laminata, daščastih podova i parketa od egzotičnog drveta (uz probno lepljenje) na upojne i neupojne podloge. Zbog dobre adhezije i fleksibilnosti pogodan je pri polaganju parketa na podloge sa podnim grejanjem.

PRIPREMA I NANOŠENJA

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez prašine, ostataka ulja, masnoća i drugih materijala i grundirana BK-ParketFix Prime podlogom. Podloge ne smeju sadržati više od 2 % vlage (preporučuje se prethodno merenje). Pre upotrebe kompletnu količinu komponente B (koja se nalazi u bočici) sipati u komponentu A i dobro homogenizovati. Komponente izmešati mikserom sa malim brojem obrtaja do dobijanja homogene mase. Lepak nanositi nazubljenom špahtlom tip B3. Na svež lepak postavljati podne obloge pritiskom na podlogu. Podne obloge brusiti najranije 24 h nakon lepljenja. Alat očistiti odmah nakon završetka rada. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

NAPOMENA

Obratiti pažnju na vreme vezivanja lepka koje iznosi 60-75 minuta. Nije dozvoljeno samešavanje komponenti u proizvoljnom odnosu.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +10°C do +25°C. Vreme vezivanja i sušenja lepka se produžava na nižim, a skraćuje na višim temeparaturama.

POTROŠNJA

Oko 0,9-1,3 kg/m², zavisno od vrste podne obloge i podloge.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

10,5 kg ( Komponenta A i Komponenta B u zbirnom pakovanju).