BK-PERLA

Dekorativna pastozna masa sa bisernim sjajem za unutrašnju upotrebu

BK-PERLA

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

Akrilni vodoperivi premaz namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina, Zahvaljujući specijalnim aditivima premaz karakteriše fina struktura slična sedefu. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om.

NIJANSE

srebrna, zlatna, sedef+nijanse po ton karti BK-Perla.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Perla je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati. Prvi sloj se nanosi tvrdom platičnom špahtlom čija je jedna strana zaobljena. Drugi i treći sloj se nanose nakon potpunog sušenja prvog pri čemu se željeni teksturni efekti postižu pomoću plastične zaobljene špahtle različitim tehnikama nanosa. Vreme sušenja između slojeva iznosi 6-8 h.

Optimalna radna temperatura

od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 250-300 ml/m², zavisno tehnike nanosa.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

1l