BK-Podloga 1:3

Podloga za unutrašnje zidove

BK-Podloga 1:3

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

Koncentrovana emulzija namenjena za poboljšavanje prionljivosti, ujednačavanje i učvršćivanje mineralnih i drugih podloga, pre nanošenja unutrašnjih boja, kao i za premazivanje jako upijajućih podloga.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Ukoliko se koristi kao prajmer pre nanošenja unutrašnjih disprezionih boja i pripremi površina za gletovanje, odnos je BK-Podloga 1:3:voda=1:3. Podloga se najčešće nanosi dugodlakim valjkom ili špricanjem u jednom sloju (u slučaju veoma suvih upijajućih podloga moguće je grundiranje izvršiti dva puta u razmaku od 2-3 sata). Vreme sušenja pre nanošenja boje treba da bude minimalno 12 sati. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 50-100 ml/m², zavisno od upojnosti i namene.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

1 l