BK-Pol

Disperzija za unutrašnje zidove

BK-Pol

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje dodatkom vode do 35% za prvi sloj (1,75 l za pakovanje 5l; 3,5 l za pakovanje 10 l; 5,25 l za pakovanje 15 l), dok se  drugi sloj može razrediti do 25% (1,25 l za pakovanje 5l; 2,5 l za pakovanje 10 l; 3,75 l za pakovanje 15 l). Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

120-180 ml/m2 u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 15 l