BK-Pol

Disperzija za unutrašnje zidove

BK-Pol

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim izvršiti razređivanje boje sa oko 15-20 % vode (0,225-0,300 l za pakovanje 1,5 kg, 0,75- 1,0l za pakovanje 5 kg, 1,2-1,6 l za pakovanje 8 kg, 2,25-3,0 l za pakovanje 15kg, 3,75-5 l za pakovanje 25 kg). Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i premazana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 0.2-0.3 kg/m² za dvoslojni premaz.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

1,5 kg; 5 kg; 8 kg; 15 kg; 25 kg