BK-Signal Color

Akrilna boja za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju puteva

BK-Signal Color

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

Primena

BK-Signal Color je akrilna boja namenjena za tankoslojnu horizontalnu signalizaciju i obeležavanje puteva, parking mesta, ulica, pešačkih prelaza i drugih saobraćajnica pokrivenih asfaltom ili betonom. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim prijanjanjem za podlogu i elastičnošću. Ima dobru tvrdoću, izuzetno je otporna na habanje i postojana na atmosferske uticaje.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čista, suva, otprašena i
nezamašćena. Nanošenje se može vršiti mašinskim putem ili ručno pomoću valjka, četke, pištolja za prskanje. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu mešanjem. Boja za puteve se razređuje BK-Signal Color razređivačem maksimum do 5% zavisno od temperature okoline i načina nanošenja. Preporuka je do 2% za nanos četkom ili valjkom, do 5% ako se nanosi špricanjem. Zbog brzog sušenja preporučuje se nanos u pojasevima bez prekida, u jednom sloju.
Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Temperatura površine kolovoza mora da bude u intervalu od +5 do +45°C. Minimalna temperatura vazduha za izvođenje radova je +10°C, a maksimalna +35 ºC, vlažnost vazduha max. 80%.

Potrošnja

Za debljinu
suvog filma
(DFT*), µm
Za
debljinu
mokrog
filma
(WFT*), µm
Potrošnja,
g/m 2

Potrošnja,
ml/m

160 300 450 290
220 400 620 400
270 500 760 490
330 600 930 600

Faktor konverzije: vlažni/suvi film: 1,8
Količine se odnose na nerazređenu boju!

Potrošnja boje i debljina suvog filma zavise od vrste oznaka, frekvencije saobraćaja, načina nanošenja i podloge na koju se nanosi.

Rok trajanja i skladištenje

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +35 °C udaljeno od izvora toplotei direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

Pakovanje

30 kg