BK-Sil Si&Si

Fasadni malter na silikatno-silikonskoj osnovi

BK-Sil Si&Si

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Visokokvalitetni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i dobre paropropusnosti sa silikonskim aditivima za povećanje vodoodbojnosti. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture.

STRUKTURA I GRANULACIJA MALTERA

BK-Sil Si&Si Rajb – zaribana struktura, rille (granulacije 1,5 i 2 mm); BK-Sil Si&Si Ful – puna struktura, kratz (granulacije 1, 1,5 i 2 mm).

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. BK-Sil Si&Si pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode do 1% (do 0,25 l vode). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura-odmah nakon nanošenja strukturirati kružno; rajb struktura-nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

NAPOMENA

Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu mešanjem sadržaja više kanti.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +15°C do +30°C, relativna vlaga max. 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

POTROŠNJA

Oko 2.4-3.3 kg/m² u zavisnosti od strukture i granulacije.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

25 kg.