BK-Silicon NEUTRAL Profi

Neutralna silikonska masa za zaptivanje

BK-Silicon NEUTRAL Profi

PRIMENA

Višenamenska, neutralna, silikonska zaptivna masa stvrdnjava u prisustvu vlage i oblikuje u trajnu, elastičnu gumu.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Dobar spoj je onaj koji može izdržati pomicanje graničnih susednih elemenata. Dubina spoja bi uvek trebala biti u tačnom odnosu sa širinom spoja. Opšte jeopravilo da odnos dubine spoja prema širini bude 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm. Za spojeve šire od 10 mm, odnos je 1:2 sa maksimalnom širinom do 15 mm.

OPŠTE INFORMACIJE

Nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samolepljivom trakom da bi se sprečilo oštećenje silikonom površina koje treba obojiti. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

ROK UPOTREBE

12 meseci, ako se skladišti po preporuci u originalnom, neotvorenom pakovanj. Skladištenje na suvom mestu.

PAKOVANJE

280m