BK-Stain Blocker

Podloga za blokadu mrlja

BK-Stain Blocker

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je l ovog proizvoda

PRIMENA

BK-Stain Blocker je akrilna podloga na vodenoj osnovi koja se koristi pre nanošenja disperzionih boja za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Namenjena je za blokadu mrlja od nikotina, čađi, masti, ulja i drugih fleka (markeri, hemijska olovka, kafa, vino i sl) i na taj način poboljšava adheziju i ujednačenost narednih slojeva boje.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Površina na koju se nanosi mora biti suva i bez slabo vezanih delova. Pre upotrebe BK-Stain Blocker dobro promešati i razrediti vodom 8-10% (60-75 ml vode). BK-Stain Blocker se nanosi kratkodlakim valjkom u dva sloja. Vreme sušenja između slojeva iznosi 4h na normalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.). Na ovako nanet premaz mogu se primenjivati naredni slojevi nakon min. 24 h sušenja. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +30°C.

POTROŠNJA

90-130 ml/m².

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

750 ml