BK-StirolFix Special

Visokofleksibilan lepak za lepljenje EPS, EPS G, XPS i MW ploča i armiranje mrežice.

BK-StirolFix Special

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

Primena

Mineralni, visokofleksibilni polimer-cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog (EPS ploče) i ekstrudiranog (XPS ploče) polistirena, za lepljenje ploča grafitnog stiropora i mineralne vune (MW ploče), na različite mineralne podloge, kao i za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix Special se koristi kao lepak za lepljenje i kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru Bekatherm Prestige termoizolacionog sistema.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, dan pre lepljenja ploča premazati BK-Beton Kontakt-om. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz. U slučaju lepljenja ploča na zidove od gas-betona preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om prema uputstvu za upotrebu. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (po celokupnom obodu ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Nakon min. 48 h pristupiti tiplovanju pričvrsnicama sa metalnim jezgrom koje predstavlja obavezan korak u sistemu sa MW. Posle tiplovanja potrebno je na celokupnu površinu ploče naneti vrlo tanak sloj lepka uz sušenje od oko 4 h. Prilikom armiranja mrežice lepak se nanosi na celokupnu površinu ploče nazubljenom gletericom (dubina zuba 8-10 mm). U tako nanet, svež lepak polaže se armaturna mrežica (min. 10 cm preklapanja izmedju traka). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka. Ukupna debljina završnog sloja lepka treba da iznosi 5-6 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja. Prilikom lepljenja MW ploča potrebno je celokupnu površinu ploče premazati sa tankim slojem lepka ili minimum delove na koje se nanosi lepak. Lepak zatim nanositi po celokupnom obodu MW ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini. Prilikom daljeg rada poštovati ista pravila spomenuta u delu lepljenja EPS ploča. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Tehnički podaci

Optimalni vremenski uslovi: temperatura podloge i vazduha +5°C do +30°C. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min. 24 sata. Mogućnost primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana.

Okvirna potrošnja materijala

oko 5.5-6 kg za lepljenje i oko 5-7 kg za izravnavanje, u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.

Rok trajanja i skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje

25 kg.