BK-StirolFix White

Beli fleksibilni lepak za armiranje mrežice.

BK-StirolFix White

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

Primena

Mineralni lepak na bazi belog cementa, namenjen za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix White se koristi kao bazni sloj, tj. lepak za armiranje u okviru Bekatherm Standard termoizolacionog sistema. BK-StirolFix White se može koristiiti i za lepljenje termoizolacionih ploča od EPS i MW.

Priprema i nanošenje

Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (tačkasto po sredini i trakasto po rubovima), a zatim se ploče lepe laganim pritiskanjem na podlogu. Prilikom armiranja lepak se nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10 mm) na otprašenu površinu stiropora, a zatim se u tako nanet, svež lepak utiskuje armaturna mrežica odozgo prema dole (min. 10 cm preklapanja između traka mrežice). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-5 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog isušivanja i smrzavanja. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Tehnički podaci

Optimalni vremenski uslovi: temperatura podloge i vazduha +5°C do +30°C. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min. 48 sati. Mogućnost primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana.

Okvirna potrošnja materijala

oko 5-6,5 kg/m2 za lepljenje i oko 5-7 kg/m2 za izravnjavanje,  u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl. 

Rok trajanja i skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje

25 kg.