Korporativni film

Korporativni film prikazuje razvojni put kompanije Bekament od njenog osnivanja pa sve do danas, kada je već etablirana kao snažna i samouverena, ali se i dalje konstantnim invacijama, posvećenošću poslu i dugoročnim planiranjem razvija u smeru lidera u regionu Jugoistočne Evrope.