Classic

Ručni i mašinski malter


Ručni i mašinski malter na cementno-krečnoj ili gips-krečnoj bazi primenjuju se na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Mogu se primenjivati i za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika. Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka malterisanja.

BK-Mal 520

BK-Mal 520

Cementni malter za unutrašnje i spoljašnje zidove

Saznaj više
BK-MAL 420

BK-MAL 420

Cementno-krečni malter za spoljašnje zidove

Saznaj više
BK-MAL 320

BK-MAL 320

Gipsno-krečni malter za unutrašnje zidove

Saznaj više
BK-MAL 220

BK-MAL 220

Cementno-krečni malter za unutrašnje zidove.

Saznaj više