BK-HidroStop 2

BK-HidroStop 2

Dvokomponentni hidroizolacioni premaz

BK-HidroStop 2

Primena

Dvokomponentni, hidroizolacioni, polimercementni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode ≤1,5 bar. Pogodan za izolaciju površina koje su u dugotrajnom direktnom kontaktu sa vodom.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 2 mora biti čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Pre nanošenja hidroizolacije preporučljivo je premazivanje BK-Bond podloge razređene prema uputstvu. U slučaju starih i neravnomerno upijajućih podloga, kao i u slučaju poroznih visokoupojnih podloga neophodno je izvršiti premazivanje podloge razređenim BK-Bond-om, min. 4h pre nanošenja hidroizolacije. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Betonske površine je neophodno dobro oprati vrućom vodom u cilju uklanjanja prisutnih nečistoća a zatim premazati BK-Beton Kontakt-om. Priprema mase se vrši laganim mešanjem praškaste komponente A sa tečnom komponentom B uz dodatak manje količine vode za podešavanje konzistencije (5-8 % na ukupnu masu). Masu dobro homogenizovati. Nanošenje se vrši četkom u dva premaza, unakrsnim postupkom. Po potrebi je moguće naneti i treći sloj. Debljina pojedinačnog sloja iznosi približno oko 1-2 mm, a naredni sloj treba nanositi nakon očvršćavanja prethodnog. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 1 h. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

Oko 2-2,5 kg/m², zavisno od kvaliteta podloge.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje

Komponenta A – 5, 10, 20 kg.

Komponenta B – 3, 5l.