SiproFix BK 155 Rapid White

Beli lepak za keramičke i granitne pločice sa karakteristikama ubrzanog vezivanja za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

SiproFix BK 155 Rapid White

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Lepak na bazi belog cementa sa karakteristikom ubrzanog vezivanja, namenjen za lepljenje svih vrsta keramičkih pločica dimenzija do 120x80 cm, mermera, granita, staklenih mozaik pločica, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (beton, maltere na bazi cementa i kreča), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje na površine sa već postojećim pločicama, kao i na podloge sa podnim grejanjem. Može se koristiti za popločavanje bazena i drugih objekata ispunjenih vodom u sistemu sa BK-HidroStop 2 hidroizolacionim premazom. Ne menja prirodnu boju materijala koji se lepi.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pre lepljenja pločica preporučljivo je premazivanje BK-Bond podloge razređene prema uputstvu u cilju poboljšanja prionljivosti lepka. Priprema se vrši dodavanjem 25kg praha u oko 6,75l vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna ili su pločice većeg formata lepak nanositi i na pločicu. Pločice treba polagati dok je lepak svež (pre formiranja pokorice). U slučaju lepljenja mermera i drugih vrsta kamena, podložnih promeni boje, oblogu nikako ne potapati u vodu, a preporučljivo je izvršiti i probno nanošenje lepka. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

OPTIMALNI VREMENSKI USLOVI

Temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C.

VREME UPOTREBE

Oko 40 minuta nakon umešavanja, zavisno od temperature. Brzovezujući, spreman za fugovanje belom fug masom nakon 8-10h sušenja, fugovanje drugim bojama najranije nakon 24h sušenja na normalnim uslovima uslovima (T=23-25°C, r.v.v. 50-60 %).

POTROŠNJA

Oko 3-5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

PAKOVANJE

25 kg.