Obdelavi podatkov

Obdelavi podatkov

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV S STRANI UPRAVLJAVCA

To obvestilo se nanaša na obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja.

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja obdeluje osebne podatke samo tistih nosilcev podatkov, s katerimi stopa v stik z namenom opravljanja svojega poslovanja, bodisi tako, da zbira podatke neposredno od teh oseb bodisi prek njihovih delodajalcev, sopogodbenikov, poslovnih partnerjev ali, kjer je uporabno, tretjih oseb.

Osebni podatki se s strani »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja vselej obdelujejo v skladu z načelom omejitve roka hranjenja, v minimalnem časovnem obdobju, v katerem je zaradi izpolnitve konkretnega namena družbe pomembno, da se lahko osebe, na katere se podatki nanašajo, identificirajo.

Pravila o obdelavi osebnih podatkov s strani »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja vključujejo, vendar so nanje tudi omejena, naslednje glavne kategorije nosilcev osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov:

1.Zaposleni in osebe, vključene izven delovnega razmerja, nekdanji zaposleni in upokojenci

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja osebne podatke zaposlenih oseb in oseb, vključenih izven delovnega razmerja, ter tudi osebne podatke nekdanjih zaposlenih in upokojencev ter članov njihovih družin obdeluje predvsem z namenom izvajanja in spoštovanja pristojnihi predpisov, ki regulirajo ravnanje s to vrsto podatkov, vključno, vendar ne omejujoč se na predpise s področja dela in evidenc s področja dela, pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, davčnih in računovodskih predpisov s področja varstva in zaščite pri delu, ter ustreznih področnih predpisov, ki regulirajo obdelavo podatkov v farmacevtski industriji in drugih področnih predpisov.

Podatki zaposlenih in drugih delovno vključenih oseb se prav tako obdelujejo v meri, v kateri je to potrebno, da se lahko sklene in izvede ustrezna pogodba s temi osebami. Podatki te kategorije oseb se obdelujejo tudi na temelju njihove privolitve vedno, kadar mora biti takšno privoljenje obvezno na temelju pristojnih predpisov oziroma na temelju zakonitega interesa, kadar takšen zakoniti interes obstaja.

2. Osebe, ki se prijavljajo za zaposlitev oziroma vključitev izven delovnega razmerja

Osebni podatki oseb, ki se prijavljajo za zaposlitev oziroma vključitev izven delovnega razmerja ali na strokovno prakso, se obdelujejo samo v meri, ki je nujna, da se lahko proces zaposlitve in selekcije kandidatov izvede na učinkovit način, ob uveljavljanju interesov »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja ter svobode, pravic in interesov kandidatov. Kandidatom, ki niso opravili procesa selekcije, katerih podatki pa so bili zbrani s tem namenom, so omogočene vse pravice, ki jih imajo na temelju pristojnih predpisov.

3. Osebe, ki prodajajo oziroma kupujejo nepremičnine, katerih prodajalec (kupec) je »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja

Osebni podatki oseb, ki kupujejo (prodajajo) nepremičnine, se obdelujejo samo v meri, ki je potrebna, da se lahko izvede postopek nakupa ali solemnizacije kupoprodajnih pogodb na zakonit način, ob uveljavitvi interesov »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja ter svobode, pravic in interesov kandidatov.

4. Osebe, ki vstopajo v poslovni krog »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja ima zakonit interes za obdelavo osebnih podatkov vseh oseb, ki vstopajo v poslovni krog in poslovne prostore »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja, ne glede na to, na kateri lokaciji se nahajajo, in za vodenje evidenc o teh obiskih v skladu z vsemi pristojnimi predpisi, vključno, vendar ne omejujoč se na predpise, ki regulirajo osebno varovanje in video nadzor.

5. Strokovne javnosti

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja za obdelavo osebnih podatkov, ki tvorijo strokovne javnosti, zagotovi njihovo privolitev, in sicer z namenom obdelave osebnih podatkov v okviru internih zbirk, ki se vodijo zaradi sodelovanja s temi osebami, in vzpostavitve komunikacije. Privolitev teh oseb ni potrebna, če je obdelava njihovih osebnih podatkov nujna zaradi izvedbe pogodbe,ki so jo te osebe sklenile, pa tudi z namenom spoštovanja določenih zakonskih obveznosti,ki se nanašajo na »Banjo Komerc Bekament« D. O. O. Banja oziroma če »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja osebne podatke iz te kategorije v določenih primerih obdeluje na temelju zakonitega interesa.

6 Osebe, ki prijavijo reklamacije glede izdelkov

Osebni podatki oseb, ki prijavljajo reklamacije izdelkov, se obdelujejo izključno v skladu s pozitivnimi predpisi, ki se uporabljajo, kar vključuje tudi izvedbo pogodbe z ustreznimi partnerji.

7. Poslovni sodelavci in fizične osebe, vključene s strani poslovnih sodelavcev – pravnih oseb

Z namenom organizacije poslovanja »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja zbira osebne podatke tako fizičnih oseb, ki delujejo samostojno, kakor tudi fizičnih oseb, ki so zaposlene pri poslovnih partnerjih (pravnih osebah) in potencialnih poslovnih partnerjih oziroma osebah, ki so pri njih angažirane na kakšnem drugem temelju. Predmetna obdelava se izvaja tako z namenom sklenitve teh pogodb kakor tudi z namenom njihove izvedbe in izpolnitve vseh zakonskih obveznosti, ki jih »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja ima v zvezi s tem. Če pogodbena stranka ni fizična oseba, temveč pravna oseba, ki jo je angažirala, bo podjetje »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja imelo zakonit interes za obdelavo osebnih podatkov v meri, ki je nujna, da se lahko pogodba izvede.

Če določeni osebni podatki niso nujni zaradi sklenitve ali izvedbe pogodbe s konkretno fizično osebo, ki je nosilec podatkov, se takšni osebni podatki lahko obdelujejo in če ima »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja zakonit interes, da izvaja konkretno obdelavo, saj bi v nasprotnem primeru bilo izvajanje pogodbe oteženo, predmetna obdelava pa ne ogroža pravic niti interesov oseb, na katere se podatki nanašajo.

Osebni podatki poslovnih sodelavcev in fizičnih oseb, vključenih s strani poslovnih sodelavcev, se lahko prav tako obdelujejo, če so te osebe dale veljavno privolitev za namen, ki ni v povezavi z izvajanjem pogodbe, vendar v skladu s pristojnimi predpisi.

8. Fizične osebe, s katerimi se vzdržujejo ustaljena in priložnostna poslovna in partnerska razmerja

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja obdeluje podatke fizičnih oseb, s katerimi se vzdržujejo ustaljena in priložnostna poslovna in partnerska razmerja, tako s posamezniki kakor tudi z osebami, ki so vključene ali predstavljajo druge pravne osebe, institucije ali organe oblasti, vendar samo v meri, ki je nujna in primerna za ta namen (pošiljanje vabil na praznovanja in dogodke, pošiljanje priložnostnih in navadnih daril, pošiljanje promocijskega materiala), seveda ob spoštovanju vseh načel obdelave podatkov, pristojnih predpisov in internih pravil.

9. Fizične osebe, ki so uporabniki donacij in sponzorstev, v anketah in drugih nagradnih igrah

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja obdeluje podatke fizičnih oseb z namenom uporabe donacij in sponzorstev ter tudi sodelovanja v določenih nagradnih igrah, anketah ali vprašalnikih, ki jih »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja organizira ali na temelju zakonitega interesa ali na temelju privolitve teh oseb, odvisno od tega, katere kategorije oseb sodelujejo v konkretnem testiranju, za kakšna vprašanja gre, katera vrsta osebnih podatkov se obdeluje in podobno.

10.Fotografiranje fizičnih oseb na dogodkih, ki jih organizira »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja

Na dogodkih, ki jih organizira »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja, se lahko naredijo fotografije, na katerih se nahajajo fizične osebe – udeleženci dogodka, in sicer tako iz kategorije zaposlenih in drugih delovno vključenih oseb kakor tudi tretjih oseb, ki so vabljene na takšne dogodke. Dojemalo se bo, da se obdelava osebnih podatkov na ta način izvaja na temelju zakonitega interesa družb, da obveščajo svoje zaposlene, druge delovno vključene osebe, poslovne partnerje in splošne javnosti, vse, dokler je takšna obdelava v skladu z ustaljenimi in splošnimi praksami na področju poslovanja »Banje Komerc Bekament« D. O. O. Banja, pri čemer bodo imele osebe, na katere se podatki nanašajo, zagotovljene vse pravice na temelju pristojnih predpisov.

Pravice oseb, katerih podatki se obdelujejo

Fizične osebe, katerih podatki se obdelujejo, v skladu z uporabnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, lahko pridobijo naslednje pravice pri podjetju »Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja:

  • Pravico do informiranosti,
  • Pravico do dostopa/kopije,
  • Pravico do spremembe,
  • Pravico do omejitve obdelave,
  • Pravico do ugovora,
  • Pravico do izbrisa/»pravico do pozabe« in
  • Pravico do pritožbe.

Da se lahko realizira ena izmed zgoraj navedenih pravic, nas lahko fizična oseba kontaktira kadar koli.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju oziroma ima fizična oseba pravico do ugovora oziroma umika svojega soglasja kadar koli, ki bo veljalo v prihodnosti. Zakonitost obdelave na temelju soglasja do umika soglasja ostaja nespremenjena. Podano soglasje je seveda mogoče odpovedati na naslednjem naslovu kadar koli in bo veljalo v prihodnosti:

»Banja Komerc Bekament« D. O. O. Banja
Kralja Petra Prvog 132 Banja Arandjelovac
34304 Banja
tel: +381 34 6777 500
Faks: +381 34 6777 505
E-pošta: info@bekament.com

Poleg tega ima fizična oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, pravico do pritožbe nadzornemu organu za varstvo podatkov v zvezi z obdelavo njegovih/njenih osebnih podatkov. Kontaktne podrobnosti pristojnega organa lahko najdete na spletni strani ПОВЕРЕНИК.

Kontakt

Če imate vprašanja ali komentarje glede tega Obvestila o obdelavi osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na e-naslov info@bekament.com

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.