Naši proizvodi

Bekament portfolio čine materijali za završne radove u građevinarstvu koji podrazumevaju proizvode za spoljašnje i unutrašnje zidove, izolaciju, hidroizolaciju i keramiku, dekorativne materijale, proizvode za drvo i metal, za zaptivanje i lepljenje, ručno i mašinsko malterisanje kao i proizvode za specijalne namene.

Svoj široki asortiman od preko 250 proizvoda iz pomenutih kategorija plasiramo do krajnjih korisnika na više od 10 tržišta regiona i Evropske Unije.

Potrošnja termoizolacionog materijala

Kalkulator
KOJE SU PREDNOSTI SISTEMSKOG REŠENJA ZA HIDROIZOLACIJU I POLAGANJE KERAMIKE U KUPATILU?

KOJE SU PREDNOSTI SISTEMSKOG REŠENJA ZA HIDROIZOLACIJU I POLAGANJE KERAMIKE U KUPATILU?

Pogledaj blog