Opšti uslovi

Opšti uslovi

Svi posetioci internet prezentacija www.bekament.com saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacija www.bekament.com, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.bekament.com sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je sastavni deo pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda te „Banja Komerc Bekament“DOO Banja ne može biti, na bilo koji način, odgovoran za upotrebu proizvoda suprotnu istoj.

„Banja Komerc Bekament“DOO Banja ne može garantovati ažurnost podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa www.bekament.com na svoj sopstveni rizik. „Banja Komerc Bekament“DOO Banja ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja www.bekament.com.

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja,fotografije,  fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.bekament.com zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće saglasnosti, „Banja Komerc Bekament“DOO Banja  će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu.

„Banja Komerc Bekament“DOO Banja zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.bekament.com, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja;

„Banja Komerc Bekament“DOO Banja zadržava pravo da www.bekament.com postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sama „Banja Komerc Bekament“DOO Banja nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi;

Informacije koje su sadržane na www.bekament.com mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i „Banja Komerc Bekament“DOO Banja kao njihovog isključivog vlasnika. U slučaju da se to ne dogodi, Banja Komerc Bekament DOO Banja zadržava pravo da preduzme sve pravne i faktičke radnje kako bi sprečio dalju distribuciju ovih informacija i tražio eventualnu štetu nastalu zbog njihovog nelegalnog korišćenja;

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju „Banja Komerc Bekamentu“DOO Banja putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom, čak ni u situaciji da pošiljalac informacije izričito navede da su informacije poverljive prirode i Banja Komerc Bekament DOO Banja zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, kao i da iste u potpunosti zanemari. Banja Komerc Bekament ni u kojoj situaciji neće tražiti od posetilaca sajta da mu na bilo koji način dostavljaju poverljive informacije, niti će preuzeti bilo kakvu odgovornost iz posledica koje mogu nastati usled toga što su mu posetioci sajta dobrovoljno i samoinicijativno poslali određene informacije. Od napred navedenih ograničenja se izuzimaju informacije koje imaju karakter podataka o ličnosti, kao i informacije koje imaju karakter uzbunjivanja, sa kojima će „Banja Komerc Bekament“DOO Banja postupati u skladu sa propisima koje regulišu ove oblasti;

„Banja Komerc Bekament“DOO Banja poštuje privatnost posetilaca www.bekament.com te će informacije do kojih dođe upotrebom www.bekament.com koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da „Banja Komerc Bekament“DOO Banja prikuplja i koristi tehničke podatke o posećenosti i korišćenju sajta www.bekament.com, i iste koristi radi interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. „Banja Komerc Bekament“DOO Banja neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, „Banja Komerc Bekament“DOO Banja nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način;

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.