BK-FAS SILICAT

Silikatna disperzija za spoljašnje zidove

BK-FAS SILICAT

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Silikatna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina, koju karakteriše odlična paropropusnost i dobra pokrivna moć. Zbog specifičnog načina vezivanja sa podlogom, pogodna je za upotrebu prilikom sanacije fasadnih površina starih objekata i spomenika kulture. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje. Mogućnost nijansiranja prema Bekament ton kartama uz ograničen izbor boja.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 10% vode (0,5 l vode za pakovanje od 5 kg, 0,8 l vode za pakovanje od 8 kg, 2,5 l vode za pakovanje od 25 kg), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Silicat se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C relativna vlažnost vazduha=50-60%) zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme vezivanja i uticati na ujednačenost nijanse. Prilikom nanošenja neophodna je upotreba zaštitnih zavesa. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70%. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Potrošnja: Oko 0.35 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

ROK TRAJANJA

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

POTROŠNJA

Oko 0,35 kg/m² u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.

PAKOVANJE

5 kg; 8 kg; 25 kg

NAPOMENA

Prilikom nanošenja BK-Fas Silicat-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.