BK-MICROFAS SILICON

Silikonska disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove

BK-MICROFAS SILICON

Kalkulator potrošnje

Potrebno Vam je kg ovog proizvoda

PRIMENA

Silikonska disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visoko kvalitetnih silikonskih smola, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, dobru paropropusnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm), i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-MicroGrund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 5-10% vode (0,25-0,5 l za pakovanje 5 kg, 0,4-0,8 l za pakovanje 8 kg, 1,25-2,5 l za pakovanje 25 kg), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Silicon se obično nanosi dugodlakim valjkom, u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa “punim valjkom” kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

TEMPERATURA PRIMENE

Od +5°C do +30°C . Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

POTROŠNJA

Oko 0,4-0,45 kg/m² zavisno od hrapavosti i upijanja podloge.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temparaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJE

5 kg; 8 kg; 25 kg