BK-GletEx Universal

Шпакловка за машинно и ръчно изравняване на вътрешни стени

BK-GletEx Universal

Калкулатор за консумацията

Необходими са Ви kg от този продукт

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шпакловка за тънкослойно изравняване на вътрешните стени. Използва се за ръчно и машинно нанасяне с обща дебелина максимално до 3 мм.

ПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ

Основата, върху която ще се нанася BK-GletEx Universal, трябва да бъде твърда, чиста и суха, без лошо свързани части, петна от мазнини и пр. В случай на нанасяне върху качествени минерални повърхности, както и върху дисперсионни бои, основата трябва предварително да бъде покрита с BK-Ultra Prime, за да се постигне по-добра адхезия на шпакловката. В случай на силно абсорбиращи повърхности може да се извърши импрегниране с BK-Nivelator. В случай на повърхности, които се обелват, чупят и / или ронят е необходимо да се отстранят всички слабо свързани слоеве и след това основата да се импрегнира с BK-Penetrat. Приготвянето на шпакловката се извършва чрез прибавяне на праха в около 37% вода (9,0-9,5л вода в 25кг от продукта), за да се получи хомогенна маса, без натрупване. Масата се оставя да престои около 10 минути , преди да се разбърка отново и при необходимост да се добави вода за регулиране на консистенцията. Шпакловката обикновено се нанася на два слоя, машинно или ръчно, с обща дебелина до 3 мм. Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой и след всеки слой, неравностите (ако има такива) се обработва с шкурка, със зърненост 180-240 в зависимост от техниката и предназначението. Вижте подробните инструкции в техническата характеристика.

РАЗХОДНА НОРМА

Приблизително до 1-1,5 кг/кв.м в зависимост от грапавостта на основата.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинална опаковка в сухо помещение върху палети.

ОПАКОВКА

25 кг