Политика за качество

Политика за качество

В стремежа си да придобием нови клиенти и да задържим съществуващите, нашата компания Баня Комерц Бекамент ДОО базира своята бизнес политика върху усъвършенстването и непрекъснатото повишаване на качеството на бизнеса и опазването на околната среда, в която живеем и работим ние и нашите клиенти.

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Баня Комерц Бекамент ДОО има цялостен производствен цикъл за производство на материали за довършителните работи в строителството, като се започне от добива на известния мрамор от собствената й кариера във Венчац, през обработката чрез смилане в гранулати и микронизирани пълнители и се стигне до производството на течни и прахообразни материали за довършителните работи в строителството. Ние произвеждаме продуктите ни с помощта на най-модерното оборудване и висококачествената работна ръка и ги вграждаме в обектите, чието изграждане ръководим.

В стремежа си да придобие нови клиенти и да задържи съществуващите, Баня Комерц Бекамент ДОО базира бизнес политиката си върху усъвършенстването и непрекъснатото подобряване на качеството на бизнеса и опазването на околната среда, в която живеем и работим, както и върху безопасността на нашите потребители, служители и посетители. Поради тази причина решихме да въведем в нашия бизнес принципите и правилата, залегнали в стандартите на ISO 9001 – Система за управление на качеството (QMS), ISO 14001 – Система за управление на околната среда (EMS) и OHSAS 45001 – Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Баня Комерц Бекамент ДОО изгражда своя успех в бизнеса и развитието си, и повишава удовлетвореността и мотивацията на потребителите, служителите и другите заинтересовани страни, като изпълнява стратегическите си цели, които са:

 • Максимално качество на продуктите и услугите,
 • Постоянно увеличаване на удоволствието на клиентите чрез удовлетворяване на техните изисквания и очаквания,
 • Последователен контрол на производството / строителството и управление на процесите, за да се гарантира пълно съответствие с изискванията на потребителя и всички действащи разпоредби и да се елиминират рисковете за безопасността и околната среда,
 • Непрекъснати инвестиции в развитието и усъвършенстването на техническото оборудване,
 • Управление на всички идентифицирани аспекти на околната среда,
 • Ангажимент за непрекъснато подобряване на околната среда и предотвратяване на замърсяването,
 • Грижа за здравето на служителите и безопасни условия на труд,
 • Ангажимент за предотвратяване на наранявания и застрашаване на здравето и за непрекъснато подобряване на OHSAS ефектите и OHSAS системите за управление,
 • Спазване на съответните разпоредби и други приети изисквания, свързани с опазването на околната среда и опазването на здравето и безопасността на работното място,
 • Професионално обучение на служителите и повишаване на тяхната креативност и инициативност,
 • Постоянно увеличаване на ефикасността и ефективността на всички работни процеси и повишаване на рентабилността на целостния бизнес,
 • Намаляване на оперативните разходи като всички служители полагат усилия да изпълняват задълженията си навреме и добре; първия и всеки следващ път,
 • Идентифициране на рисковете, които застрашават изпълнението на задачите и управление на идентифицираните рискове, свързани с постигането на целите, служителите, наличните финансови ресурси и способността за производство и предоставяне на услуги, като по този начин се осигурява необходимата сигурност, за да се избегнат заплахите и да не бъдат пропуснати възможностите,
 • Създаване, поддържане и подобряване на коректните партньорства с доставчиците и клиентите.

За постигането на поставените цели всички служители дават своя личен принос, като въвеждат, последователно прилагат и постоянно усъвършенстват системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001, системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001, система за управление на безопасността и здравето при работа в съответствие с изискванията на OHSAS 45001както и в съответствие със законите и разпоредбите на CPR 305/2011 / Регламент на ЕС за строителните продукти.

Аранджеловац, 19.11.2017 г.

Директор
Деян Чолович

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.