Корпоративен филм

Корпоративният филм показва пътя на развитието на компанията Бекамент от основаването й до днес, когато тя вече е утвърдена като силна и уверена, но с постоянни иновации, всеотдайност в работата и дългосрочно планиране продължава да се развива в посока на лидера в региона на Югоизточна Европа.